สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เพื่อประโยชน์ของประชาชน

  วันที่ 28 เมษายน 2565 นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เพื่อประโยชน์ของประชาชน

[ 28-04-2565 ] Hits:30

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2565 นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ การกล้า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก-คำเจริญ และนางจริยา ผิวพรรณ์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง-หนองเสือ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากร ครู ข เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัย (Executive Functions the Brain...

[ 28-04-2565 ] Hits:27

ประชาสัมพันธ์การลดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

ประชาสัมพันธ์การลดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

[ 21-04-2565 ] Hits:23

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำบ้านเนื่องจากฝนตกหนัก พื้นที่หมู่ 6 บ้านทุ่งคำไผ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โดย นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วย นายสุนัย สายแวว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำบ้านเนื่องจากฝนตกหนัก พื้นที่หมู่ 6 บ้านทุ่งคำไผ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 24-03-2565 ] Hits:43

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ