แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 00:00

          องค์การบริหารสวนตำบลขี้เหล็ก  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ