ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก งานจัดเก็บรายได้กองคลังประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านนาไหทอง หมู่ที่ 5
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองเซียงมอง หมู่ที่ 10
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ