Hot News :

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนประจำปี 2564

วันศุกร์, 24 กันยายน 2564 15:25

      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ ทั้ง11 หมู่บ้าน ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ