Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ ทั้ง11 หมู่บ้าน ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก งานจัดเก็บรายได้กองคลังประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านนาไหทอง หมู่ที่ 5
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ