ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้ออกซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถนนสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง - หนองเสือ หมู่ที่ 3 บ้านสว่าง และถนนซอยหนองคราด หมู่ที่ 4 บ้านหนองตอแก้ว ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นำโดย นายเกษมศักดิ์ สีลาชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายถาวร ดีงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

      ตามที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้รับแจ้งเหตุวาตภัย (พายุระดับ 2 ดีเปรสชัน) จากนายวิจิตร  สายแวว ส.อบต.หมู่ 1 บ้านหนองแต้ ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 22.00 น. - 22.10 น. ได้เกิดเหตุวาตภัย (พายุระดับ 2 ดีเปรสชัน) บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านหนองแต้ ตำบลขี้เห็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จนทำให้บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน 

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง โดยกลุ่มที่รับเงินสด องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จะดำเนินการจ่ายเงินในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กองช่างได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางขุดลอกคลองชลประทานบริเวณจุดขุดลอกที่ 7 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9

      วันที่ 27 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้ออกตรวจงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายห้วยหิน หมู่ที่ 8  บ้านหนองเสือ  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นำโดย นายเกษมศักดิ์ สีลาชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายถาวร ดีงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ