หัวหน้าส่วนราชการ

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 085-4991963

นางพรจิตย์ แสงสุวรรณดี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 087-2492554

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

จ่าสิบเอกหญิง จันทร์ธิมา ศรีพิทักษ์

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-8445797

นางสาวสุวลักษณ์ แสนจันทะ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-8458106

นายบุญถม สนร้อย

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-2836953

นางสาววรรณภา รักษาแก้ว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 093-1506353

นางสาวฉัตรสุดา ทองเหลือง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 081-0743447

นางปิยะฉัตร ประวิง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร. 089-6271186

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ