Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรรณภา รักษาแก้ว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวมุทิตา บุปผาสังข์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางเสาวลักษณ์ การกล้า

ครู คศ.1

นางอุดร ก่อบุญ

ครู คศ.1

นางเดือนเพ็ญ พูลเพิ่ม

ครู คศ.1

นางอรพิน นามศุก

ครู คศ.1

นางจริยา ผิวพรรณ์

ครู คศ.1

นางสาวชนิดาภา พุทธรักษ์

ครู คศ.1

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศุภักษร ศิริ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวสุกัลยา อุ่นสาร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางฉวีวรรณ ศรีจันทร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางดลฤดี พิมพ์หล่อ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกาญจนา รู้สึก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ