กองคลัง

นางสาวสุวลักษณ์ แสนจันทะ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-8458106

พนักงานส่วนตำบล

นางสาววาสนา กุลวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายอภัย พุทธรักษ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางณัฐยาน์ เทียมทัด

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางณัฐยาน์ เทียมทัดนางสาวทานตะวัน แก่นคูณ

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุดา วงษ์ศรีแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวยุวดี พรมหล่อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจณิสตา หอมหวล

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ