Hot News :

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 4 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564 10:54
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 4 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ