ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่หนูแดง นายสังเวียน (เสริมผิวถนน) หมู่ที่ ๗ บ้านคำเจริญ ตำบลขี้เหล็ก

วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 14:50

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่หนูแดง นายสังเวียน (เสริมผิวถนน) หมู่ที่ ๗ บ้านคำเจริญ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๕๗๐.๑๔ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๕๗๐.๑๔ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ