ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเซียงมองเชื่อมหนองยอ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเซียงมอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 10:43

      ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเซียงมองเชื่อมหนองยอ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเซียงมอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ