ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแต้ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 10:53

      ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแต้ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ