Hot News :

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านทุ่งใหญ่ไปบ้านนาไหทอง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 16 เมษายน 2564 14:38
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านทุ่งใหญ่ไปบ้านนาไหทอง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ