Hot News :

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มวังเสียวซอยข้างกองทุน - แยกบ้านนายหนูแดง พิมพ์หล่อ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งคำไผ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 14:58
ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มวังเสียวซอยข้างกองทุน - แยกบ้านนายหนูแดง พิมพ์หล่อ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งคำไผ่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ