Hot News :

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[ 16-11-2564 ] Hits:20

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนประจำปี 2564

      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ ทั้ง11 หมู่บ้าน ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน

[ 24-09-2564 ] Hits:18

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก โดยกองคลังออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ภายในตำบลขี้้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6

[ 23-06-2564 ] Hits:58

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ